sportmassages

sporten is gezond!

sportmassages

Soms hebben spieren het zwaar te verduren

Bij (veelvuldig) sporten hebben de spieren het behoorlijk zwaar te verduren. Het is dan belangrijk om overbelasting te voorkomen. Spierpijn en vermoeidheid zijn vaak voorlopers van blessures. Een ontspannende sportmassage na het sporten kan er voor zorgen dat u zonder spierpijn of vermoeidheid verder kunt. U herstelt sneller na een inspanning.

Door het toepassen van sportmassage gaan de haarvaatjes in de huid en spieren verder open waardoor er een toename van de doorbloeding optreedt. Hierdoor zullen de gevormde afvalstoffen (o.a. vocht en lactaat) beter worden afgevoerd waardoor spierpijn (zoveel mogelijk) voorkomen wordt.

Eventuele vroegsymptomen van blessures en onevenwichtigheden in de spieren en gewrichten worden door de sportmasseur geconstateerd. In deze gevallen zal hij gerichte sportmassage geven of de spieren en gewrichten ondersteuning geven door te bandageren of tapen.

Sportmassage wordt ook gebruikt om spieren vóór een sportprestatie te activeren als onderdeel van een warming-up. Het accent ligt hier op stimulering.

 

Sportmassage mag nooit worden toegepast bij een spierscheur, bij een ontsteking of wond aan de huid of als je koorts hebt. Als spieren heel zwaar belast zijn is het beter om de sportmassage enkele dagen uit te stellen. Als blijkt dat de verschijnselen ernstig van aard zijn, dan zal de sportmasseur de sporter tijdig doorverwijzen naar een arts of een sportmedisch adviescentrum (SMA).

Een ander effect bij vrijwel iedere vorm van massage is psychische en lichamelijke ontspanning. Naast het ontspannen gevoel dat dit geeft zal het ook het lichaam sneller laten herstellen.

Omdat verrichtingen in het dagelijkse leven soms vergelijkbare invloed op ons lichaam hebben als sporten is (sport)massage ook voor niet-sporters erg zinvol.

wist u dat

Sporten, bewegen, gezonde voeding en ontspanning is goed voor ons!